לתרום דרך האתר לעמותה

ל"חסדי ינון" אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

כרגע לא ניתן לתרום דרך האתר,
ניתן לתרום טלפונית באשראי או בדואר.

תרומה רגילה

52.00
פרטים אישיים

פרטי חיוב

סה"כ תרומה: 52.00₪

אפשרויות תרומה נוספות:

לתרום דרך האתר

תרומה טלפונית:

6182992 - 03
לתרום דרך האתר

הפקדה בחשבון בנק:

בבנק הדואר בחשבון: 3640582
לפקודת "חסדי ינון"
ניתן גם לתרום במשלוח לת.ד. 1254 בני ברק.
* נא לרשום שם וכתובת בכתב בברור על מנת שנוכל לשלוח קבלה.

לתרום דרך האתר

לתרום דרך האתר