לתרום דרך האתר לעמותה

אנו מזמינים אתכם/ן להיות שותפים ושותפות לעשייה ולתמוך בפעילות החסד וההתנדבות ב"חסדי ינון",
ל"חסדי ינון" אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה, קבלה תישלח לכל תורם ותורמת.
לתרומה מאובטחת דרך האתר יש ללחוץ על הכפתור "לתרומה" למטה, אנו מודים לך על תרומתך!

אפשרויות תרומה נוספות:

לתרום דרך האתר

תרומה טלפונית:

6182992 - 03
לתרום דרך האתר

הפקדה בחשבון בנק:

בבנק הדואר בחשבון: 3640582
לפקודת "חסדי ינון"
ניתן גם לתרום במשלוח לת.ד. 1254 בני ברק.
* נא לרשום שם וכתובת בכתב בברור על מנת שנוכל לשלוח קבלה.

לתרום דרך האתר

לתרום דרך האתר