לתרום דרך האתר לעמותה

ל"חסדי ינון" אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

תרומה רגילה

52.00
פרטים אישיים

פרטי חיוב

סה"כ תרומה: 52.00₪

אפשרויות תרומה נוספות:

לתרום דרך האתר

תרומה טלפונית:

6182992 - 03
לתרום דרך האתר

הפקדה בחשבון בנק:

בבנק הדואר בחשבון: 3640582
לפקודת "חסדי ינון"
ניתן גם לתרום במשלוח לת.ד. 1254 בני ברק.
* נא לרשום שם וכתובת בכתב בברור על מנת שנוכל לשלוח קבלה.

לתרום דרך האתר

לתרום דרך האתר