בני התקבל לישיבה

הבן שלי נרשם בישיבה מסוימת,כל הכיתה כבר התקבלה ורק הוא עוד לא קיבל תשובה. עובר יום ועוד יום, הזמן
חולף ואין שום תשובה. כל יום הוא חוזר מהת“ת ושואל בדמעות אם יש כבר תשובה. ואני לא יכולה להסתכל לו
בעינים הטהורות שלו. מה הוא כבר רוצה ללמוד תורה? הלב שלי נמחץ. הוא כזה ילד טוב, שזה בכלל לא מובן.
אמרתי לעצמי שאני חיבת להשתדל יותר, התקשרתי למנהל הישיבה, וקבע לי פגישה למחרת. מיד התקשרתי
ל“חסדי ינון“ ובקשתי שיעשו לו ”פדיון נפש“ על הבקר ושנשמע בשורות טובות בע“ה. למחרת הלכתי לפגישה.
המנהל אומר לי, ”גברת הילד צריך אבחון, אם לא אני לא מקבל אותו, אמרתי לו שהילד בסדר גמור ולא צריך
שום אבחון. והוא פשוט יצא מהחדר והלך. היתי בהלם! יצאתי החוצה והרגשתי שאני על סף התעלפות, לא ידעתי
מה לעשות עם עצמי. נזכרתי בפדיון והתקשרתי אליהם עוד פעם. ב“חסדי ינון“ הרגיעו אותי, ואמרו שזכות הצדיק
תגן בעדו ושנשמע עוד בשורות טובות בע“ה. בנתים הלכתי לרופאה שמכירה את הילד, גם היא אמרה שהוא לא
צריך שום אבחון, ושהכל תקין אצלו. היא אמרה לי להגיד לו שהתור הכי קרוב לאבחון זה עוד 5 חודשים. חזרתי
למנהל, הוא לא ויתר, אמר לי תעשי לו אבחון באופן פרטי. התקשרתי אליהם ובקשו ממני 1800 ₪. אמרתי לו עד
כאן, אין לי כסף לשלם כזה סכום. הוא אמר לי שיחשוב על זה ויתן לי תשובה. בנתים עשו לו עוד ”פדיון“. ועכשיו
אני מקבלת תשובה שבני התקבל לישיבה ומוכן לבוא לקראתו, והכל התהפך לטובה. אבא, אבא שבשמים…תודה לך!
בזכות הצדיק ר‘ ינון חורי זצוק“ל שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל.