הבריאות של אימי השתפרה

אמי אישה מבוגרת, הפסיקה לדבר, לזוז, לא הגיבה. לקחנו אותה לבית חולים, שם אבחנו שאבדה כל המלחים
מהגוף, בנוסף היתה לה דלקת ראות חריפה, סמויה. ולמרות כל הבדיקות לא עלו על זה. היא היתה אפטית.
אשפזו אותה בטיפול נמרץ במצב קשה. היתה על סף מוות, פעמיים, השם ירחם. היתה כמו גוש בשר, קבלה
עירויים וזהו. לא יכולתי לראות אותה ככה. אז התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה דחוף ”פדיון נפש“. מה אגיד
ומה אומר…לא עברו כמה שעות והתחילה לדבר, חזר לה הצבע לפנים. ביום חמישי כבר דברה כאילו לא קרה
כלום. היא התפלאה איך היא יצאה מהבית בלי נעליים, בלי כלום עליה…זאת היתה תחית המתים…ממש
כך!..פשוט, רק להודות להשם יתברך שהוא הרופא היחיד בעולם….