לתרום דרך האתר לעמותה

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בעשייה ולתמוך בפעילות החסד וההתנדבות ב"חסדי ינון",  

ל"חסדי ינון" אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה,  קבלה תישלח לכל תורם, 

לתרומה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי יש ללחוץ על הכפתור "לתרומה" למטה.

אפשרויות תרומה נוספות

תרומה דרך הביט:

050-9580500

תרומה טלפונית:

6182992 - 03

הפקדה בחשבון בנק:

בבנק הדואר בחשבון: 3640582 לפקודת "חסדי ינון" ניתן גם לתרום במשלוח לת.ד. 1254 בני ברק.
* נא לרשום שם וכתובת בכתב בברור על מנת שנוכל לשלוח קבלה.

 

תרומות פדיון נפש מומלצות:

 

לפדיון נפש = 180 ש"ח

לח"ג למשפחה קטנה = 120 ש"ח

לח"ג למשפחה גדולה = 240 ש"ח

להפצת העלון = 52 / 101 ש"ח

אנו מודים לך על תרומתך, שיעמוד לך לזכות!