לתרום דרך האתר לעמותה

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים בעשייה ולתמוך בפעילות החסד וההתנדבות ב"חסדי ינון",  ל"חסדי ינון" אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה, קבלה תישלח לכל תורם, לתרומה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי יש ללחוץ על הכפתור "לתרומה" למטה.

לפדיון נפש = 180 ש"ח
לח"ג למשפחה קטנה = 120 ש"ח
לח"ג למשפחה גדולה = 240 ש"ח
להפצת העלון = 52 / 101 ש"ח.
אנו מודים לך על תרומתך, שיעמוד לך לזכות!

אפשרויות תרומה נוספות:

לתרום דרך האתר

תרומה טלפונית:

6182992 - 03
לתרום דרך האתר

הפקדה בחשבון בנק:

בבנק הדואר בחשבון: 3640582
לפקודת "חסדי ינון"
ניתן גם לתרום במשלוח לת.ד. 1254 בני ברק.
* נא לרשום שם וכתובת בכתב בברור על מנת שנוכל לשלוח קבלה.

לתרום דרך האתר

לתרום דרך האתר