מתנות לתורמים

מתנות לתורמים

תורמים לחסי ינון ובוחרים מתנה מתנה

לבחירתכם מתנות משמעותיות ויחודיות לברכה והצלחה.

נר הבדלה עם תמונת הצדיק

שמן הישועות של הצדיקים השמן הונח על 180 קברי צדיקי הדורות בארץ ובעולם

כסוי חלה רקום

ברכת הבית – עץ הברכות מצופה זהב

סגולה לפרנסה, הצלחה ושמירה בשם הבעל שם טוב הקדוש, מצופה זהב

תמונת נצדיק, רבי ינון חורי זצוק"ל, הדפס על קנבס, גודל בינוני וגדול

קמע לשמירה והגנה מעין הרע לפי הרש"ש הקדוש

גביע "הנהרות" לקידוש