הפדיון שריפא את החור בלב

זה נפל עלי כרעם ביום בהיר. היתי בהריון, בחודש השביעי, במסגרת הבדיקות השוטפות אבחנו פתאום שיש חור בלב של העובר והדופק נמוך.

שלחו אותי לכל מני בדיקות. הסיעתא דשמיא שהתקשרתי מיד ל"חסדי ינון" והזמנתי לעובר "פדיון נפש".

הלכתי לכל הבדיקות, אבל איכשהו היתי קצת יותר רגועה. כל הבדיקות יצאו תקינות ב"ה, והוא נולד בריא ושלם ובלי שום דבר ממה שחשדו שיש לו.

ברוך השם! רוצה להודות לה' על חסדיו הרבים! מזמור לתודה!