גם ספקן זכה בזרע בר קיימא

חבר התנה לפניי את צערו על כך שאשתו לא נפקדה מזה כמה שנים ללא סיבה ניכרת. הצעתי לו לעשות את ”הפדיון נפש“ של ”חסדי ינון“, הוא גיחך ואמר לי, “תסלח לי אבל אני לא מאמין בדברים האלה“. ספרתי לו על כמה ישועות שזכיתי לראות בקרוביי.. על השתלשלות של מקרים שקרו לאחר ”הפדיון נפש“, דברים נפתחים אמרתי לו. הוא הקשיב ואמר בקצרה: ”תעשה“. לקחתי את השמות והתקשרתי למחרת ומסרתי את השמות. עברו כמה חודשים ושכחתי מכל העניין, ופתאום אני פוגש אותו, כדרך אגב אני שומע שיחה עם אשתו על בדיקת אולטרה-סאונד.. אני מאמין שמשמים רצו לשמח אותי וזימנו לי לשמוע את הבשורה כבדרך אגב…                                                                 (חבר נאמן)