זיהום ליולדת

כלתי ילדה בן בשעה טובה ומוצלחת, השמחה היתה גדולה, עד לאותו יום שקבלנו טלפון בהול, שיש ליולדת זיהום מסוכן, ושהובילו אותה בחזרה לבית חולים עם אמבולנס. הרופאים אמרו שצריכה אישפוז לפחות בין 3 ל5 ימים. היינו יום לפני הברית. מיותר לציין שלא היה לנו טיפת ישוב הדעת. פשוט הינו אבדי עצות ולא ידענו מה לעשות, איך נעשה את הברית והאמא בבית חולים? בעלי אמר לי, תתקשרי ל”חסדי ינון” ובעזרת השם, ובזכות הצדיק ר’ ינון חורי זצוק”ל יהיה סיעתא דשמייא. על הבקר עשו את הפדיון ולאחר מכן ממש שחררו אותה הביתה, וזכתה להיות בברית של בנה. ניסי ניסים….תודה השם!

נגר תקוה- באר שבע