לאחר הפדיון הגיעה ה"אחת"

לפני חצי שנה בערך עשיתי ”פדיון נפש“ לנכד שלי ל“זווג הגון“, הוא יצא עם עשרות בנות ולא נראה באופק מתי יתישב ויבנה בית בכלל.

פתאום לאחר הפדיון הגיעה ה"אחת" המיוחלת ואחרי חודש התחתן…ישתבח שמו! זה כל מה שהיה צריך, רק אחת…

שזכוי הרבים יעמוד לו לזכות ויהיה לו בנין עדי עד בע“ה…