בעלי התקבל למקום עבודה לאחר תשובה שלילית!

מזה תקופה ארוכה שבעלי מחפש עבודה ולא מוצא, המצב הכלכלי הלך והחמיר וב“ה יש פיות להאכיל, הגענו למצב כזה שאפילו כסף ללחם לא היה לנו. בעלי הוזמן לראיון עבודה במקום מתאים ואחרי כמה ימים קיבל תשובה שלילית. הוא לא התקבל. מיותר לספר איזו אכזבה הייתה לנו. תלינו בהצעה הזאת הרבה תקוות ובין רגע הכל התנפץ לנו בפנים. עבר קרוב לחודש והמצב רק הלך והחמיר. גיסתי שעשתה פדיון ב“חסדי ינון“ וראתה ישועות המליצה גם לנו לעשות והתקשרה בשבילנו. למחרת עשו לבעלי פדיון. אחרי מספר ימים אנחנו מקבלים טלפון מאותו מקום עבודה ואומרים לנו שעשו ישיבה מחודשת והחליטו לקבל את בעלי לעבודה. רצינו להודות להשם שלא הסיר חסדו מאתנו, ול“חסדי ינון“ שתמשיכו להיות שליחים נאמנים…                                                                    (משפחת י.מ)