עלונים לשבת “תפארת ינון”

“תפארת ינון” הינו עלון תורני על “פרשת השבוע” מחולק באלפי עותקים בכל הארץ. 

אם העלון “תפארת ינון” לא מגיע לאזור מגורך, בוא תהיה שותף לזיכוי הרבים בהפצת העלון “תפארת ינון”  באזור מגורך, קח עלונים למספר בתי כנסת באזורך…

לפרטים :  6182992 – 03

בכדי לראות את העלונים – לחצו על שם הפרשה הרצויה.
עלוני שבת תפארת ינון

עלונים לשבת