שאל את הרב

שאל את הרב

פורום לשאלות ותשובות בהלכה וחינוך ילדים

שאל את הרב

בפורום הזה תוכלו להעלות שאלות בנושאי שבת , הלכות ומנהגים וחינוך ילדים ולקבל תשובות למייל שלכם מרבני הארגון.
שאלות רלוונטיות יפורסמו כאן בפורום על מנת לאפשר לכם להנות מידע ולאתר אותו בקלות.

שליחת שאלה לרב

גולשים יקרים, על מנת שנשיב לשאלתכם לשביעות רצונכם, אנא מלאו את הטופס במלואו. נשתדל להשיב לשאלתכם בהקדם האפשרי.

שאל את הרב- שבת

הלכות שבת

תשובה: 

1. מותר לשטוף כלים בשבת רק אם את מתכננת להשתמש בהם שוב פעם בשבת. כי אחרת זה אסור משום הכנה משבת לחול (שלחן ערוך סימן שכג סעיף ו).

2. אסור לשטוף את הבית בשבת (שם סימן שלז סעיף ג).

 

תשובה:

יש בזה מחלוקת גדולה. ואם את נוהגת כדעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל מותר, ובתנאי שנזהרים לנגב בנחת, ולא לדחוק בחזקה, משום איסור סחיטה (חזון עובדיה שבת חלק ד' עמוד קמח).

 

תשובה:

אם המציאות היא שכל המרכיבים של המנה חמה עברו כבר תהליך בישול, מותר להכינו בשבת.

ואם לא כל המרכיבים עברו תהליך בישול, לפי מנהג הספרדים מותר להכינו בכלי שלישי, או על ידי עירוי מכל שני (על פי המבואר בשו"ת יביע אומר חלק ז' חלק אורח חיים סימן מ אות ג-ה. וכ"כ בנידון זה בשו"ת דברי בניהו חלק ו' סימן יט). ואצל הרבה מהאשכנזים נהוג להחמיר שלא להכינו אפילו בכלי שלישי.

ומנה חמה מסוג "פירה" אין להכין בשבת משום איסור לש (וכ"כ בשו"ת דברי בניהו שם).

 

שאל את הרב- הלכות ומנהגים

הלכות ומנהגים במעגל השנה

תשובה: 

יכול לברך ברכת האילנות בלילה לאור חשמל כשמבחין באילנות דמלבלבי. (חזון עובדיה פסח עמ' יא').

תשובה:

יש אומרים שלא יברך שהועיל וקיומם לא לרצון הבורא, ויש חולקים ואומרים שהברכה היא על כללות הבריאה, ולכן יכול לברך למעשה מי שרוצה יכול לסמוך על הסברא השניה ואין למחות בידו , אבל הבא להמלך מורים לו שלא לברך שספק ברכות להקל. (חזון עובדיה פסח עמ' טו')

תשובה:

תשובה צריך לברך רק על עצי פרי אבל אם ברך על עץ סרק לא יחזור ויברך על עץ פרי. (חזון עובדיה פסח עמ' יג')

תשובה:

יכול למנות שליח אבל עדיף שבעל הבית יגיד את הנוסח כל חמירא ואם לא אמר מועיל בדיעבד שהשליח יאמר. עיין חזון עובדיה פסח עמוד נו'.

תשובה:

סוף זמן אכילת חמץ עד שעה רביעית שזה נכון להיום 9:45.
וסוף זמן שריפת החמץ-  עד חצות היום שזה נכון להיום 11:45

תשובה:

חמשה דברים אירעו ביז' בתמוז, א. נשברו בו הלוחות. ב. בוטל קורבן התמיד בבית ראשון. ג. הובקעה העיר ירושלים בחורבן בית בית שני ד. שרף אופסטמוס את התורה. ה. העמידו צלם בהיכל. (מסכת תענית כו:)

תשובה:

חוץ מתשעה באב ויום כיפור, בכל הצומות מותרים ברחיצה, סיכה ונעילת הסנדל.

תשובה:

אם אכל ככותבת (וי"א כזית) חייב להשלים תעניתו ואין צריך לפרוע את התענית ביום אחר. (חזון עובדיה ארבע תעניות עמ' כב)

תשובה:

חוץ מיום כפור בכל התעניות מותר לעשן אבל בתשע באב עדיף להחמיר ולא לעשן. (חזון עובדיה ארבע תעניות עמ' לב')

תשובה:

בארבע צומות יז' בתמוז. עשרה בטבת, צום גדליה, ותענית אסתר, מעוברות ומניקות פטורות להתענות.

שאל את הרב- חינוך ילדים

חינוך ילדים

תשובה: 

1. מותר לשטוף כלים בשבת רק אם את מתכננת להשתמש בהם שוב פעם בשבת. כי אחרת זה אסור משום הכנה משבת לחול (שלחן ערוך סימן שכג סעיף ו).

2. אסור לשטוף את הבית בשבת (שם סימן שלז סעיף ג).

תשובה:

יש בזה מחלוקת גדולה. ואם את נוהגת כדעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל מותר, ובתנאי שנזהרים לנגב בנחת, ולא לדחוק בחזקה, משום איסור סחיטה (חזון עובדיה שבת חלק ד' עמוד קמח).

תשובה:

אם המציאות היא שכל המרכיבים של המנה חמה עברו כבר תהליך בישול, מותר להכינו בשבת.

ואם לא כל המרכיבים עברו תהליך בישול, לפי מנהג הספרדים מותר להכינו בכלי שלישי, או על ידי עירוי מכל שני (על פי המבואר בשו"ת יביע אומר חלק ז' חלק אורח חיים סימן מ אות ג-ה. וכ"כ בנידון זה בשו"ת דברי בניהו חלק ו' סימן יט). ואצל הרבה מהאשכנזים נהוג להחמיר שלא להכינו אפילו בכלי שלישי.

ומנה חמה מסוג "פירה" אין להכין בשבת משום איסור לש (וכ"כ בשו"ת דברי בניהו שם).