שלום בית בזכות פדיון נפש

לפני מספר חודשים לצערי הרב, התגלו אצל גיסי בעיות רציניות מאד בנושא שלום בית. עד כדי כך שאפילו רצו חס וחלילה לפרק את החבילה לא עלינו. וכשהוא כהן הענין רק מסבך יותר ויותר. ניסינו כל בני המשפחה בכל מני דרכים כאלה ואחרות להשכין שלום ביניהם ולצערינו כל נסיונותינו עלו בתוהו, ולא יצא מזה שום דבר. כל אחד בשלו. אפילו רבנים מוכרים לא הצליחו להשפיע והמצב מיום ליום רק הלך והתדרדר לכוון שאליו אף אחד לא רוצה להגיע חס וחלילה. בשבת בסיעתא דשמיא ראיתי את העלון שלכם, “תפארת ינון” וקראתי על הנושא של פדיון נפש אשר ידוע בישועותיו. והחלטתי שאתקשר, ובכל אופן לנסות ולהציל את הבית הזה שכל כך קרוב לליבי. התקשרתי ועשיתי את ה”פדיון נפש” עבור בני הזוג ומשפחתם, לנסות לאחות את הקרע. והנה זה פלא בכל הדרכים שניסינו שום דבר לא עזר ומספר ימים לאחר הפדיון, פתאום באורח נס ממש, הדברים התחילו להסתדר בעד עצמם. וברוך השם, כיום לאחר מספר חודשים השקט והשלום אהבו והשלווה והשלום בית האמיתי חזר לבית גיסי בסיעתא דשמיא. על כן אני רוצה להודות לבורא עולם ולפרסם את הנס, ולהודות גם לכם שהיתם שליחים נאמנים… תזכו למצוות …