ניתוח מסוכן בצוואר הצליח מעבר למשוער

לנכד שלי היה בעיה רפואית בעין, לאחר התייעצויות רפואיות הוחלט לעשות לו השתלת קרנית, אמרתי לו, אתה תראה שבע“ה לא יעשו לך השתלה, הוא סקפטי, אמר לי איך אתה יודע סבא, אם הרופאים אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים.

אני אומר לך בע“ה לא יהיה ניתוח. התקשרתי ל“חסדי ינון“ נתתי את שם הנכד ובקשתי שיעשו לו ”פדיון נפש“. למחרת היתה הבדיקה המכרעת. נכנסים לחדר של המומחה, הוא בודק אותו, ואומר בפשטות –

“אין צורך בהשתלה“ צריך טיפול רגיל, טיפות וזהו…

הנכד היה בהלם, יצא החוצה ואמר לי: סבא איך ידעת? איזו אמונה יש לך, אני המום, מעכשיו אני מקבל על עצמי להתחזק. ישר כח!!

אני לא ספרתי לו שעשיתי לו פדיון נפש ב“חסדי ינון“ ונושענו…