הצלחה בטסט

למדתי שיעורי נהיגה על מנת להוציא רשיון. המורה שלי טען שלא כדאי שאגש לטסט משום שאני לא מוכנה עדיין ורצה שאמשיך עוד כמה שיעורים. אני אמרתי לו שבע”ה אני רוצה לגשת כבר עכשיו לטסט, וגם שבע”ה אעבור אותו בהצלחה. המורה אינו בן אדם שמאמין כלל, ואמר במילים מפורשות, שאין לסמוך על המזל ו”זה לא ילך לך”. אמרתי לו שהכל זה אך ורק סיעתא דשמיא ובע”ה אני גם אוכיח לו זאת…יום לפני הטסט התקשרתי לארגון “חסדי ינון” על מנת שיערכו לי תיקון “פדיון נפש” שבע”ה אעבור את הטסט בהצלחה. וכך גם אוכיח לו שהכל מבורא עולם. ויש יד שמכוונת הכל מלמעלה. בסיעתא דשמיא היום בבקר היה לי את הטסט, וברוך השם עברתי אותו בהצלחה מרובה. רציתי להודות לכם על כך שהיתם שליחים נאמנים ועזרתם לי לקדש שם שמים… תזכו למצוות.. בעילום שם