השכרת דירה

לבן שלי היתה דירה מאד בעיתית, ובאזור מאד בעיתי מבחינתו, השוכר אמר לו שהוא חיב להשאר עוד 8 חודשים עד סוף החוזה, או שיביא שוכרים חדשים. שום דבר לא הצליח לו, לא למצא אנשים אחרים ולא שום פתרון אחר, הכל היה חסום ותקוע. עשינו “פדיון נפש” ב”חסדי ינון” ומיד למחרת הפדיון, באו כמה שוכרים חדשים, פתאום באו כמה. בניגוד לכל התקופה שאף אחד לא הגיע בכלל. וב“ה השכירו את הדירה לשנתיים. סגרו חוזה. הבן שלי עזב והפלא העליון, מצא מיד דירה אחרת, שהתאימה לו, כפי שרצה, ובאזור טוב.

מרים-גני תקוה