פדיון נפש לרפואה והצלחה בניתוח

לפני כחודשיים התקשרתי אליכם מבית חולים בלינסון. גיסי היה בסכנת חיים, משום שחיכה לתרומה של השתלת כבד למעלה מחמש שנים. ועבר כבר חמישה צינתורים. בצינתור האחרון הרופאים כבר ממש חששו משום שמדובר בסכנת חיים. ואפשר להגיד שממש לא רצו לעשות לו את הצינתור בגלל הסכנה. ברגע הזה שאתה על סף יאוש כבר, ולא רואה מאיפה תבוא הישועה, ומדובר כאן בפיקוח נפש. בתוך כל המצב הזה, התקשרתי ל”חסדי ינון” שיעשו לגיסי “פדיון נפש” . וברוך השם, בסיעתא דשמיא הצינתור עבר בהצלחה מרובה. והיום השבח לאל הוא כבר מרגיש יותר טוב, ורואים שיפור מיום ליום. התקשרתי על מנת לפרסם את הניסים ולהודות להשם, וגם שחרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל יתיאש מן הרחמים… תודה אבא! ותודה רבה גם לכם, תזכו למצוות…